Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Рила
  6. Национален парк Рила
  7. Централен рилски резерват

Централен рилски резерват, Рила

Централен рилски резерват

Най-големият резерват на Балканския полуостров е „Централният рилски резерват”. Той е създаден през 1992 г., като неговото основно предназначение е запазването на екосистеми, характерни за райони с различна надморска височина в първоначалното им състояние. Площта на която се разпростира резервата е 12 394 хектара във високите части на Източна, Средна и Северозападна Рила.

В защитената територия се намират най-високите точки от Национален парк „Рила“ - Мусала, Дено Манчо, Малък и Голям Скакавец и други, а също така и ниските долини на реките Марица, Бели Искър и Леви Искър. В земите на Резервата са включени и голям брой езера и езерни групи - Маричини, Мусаленски, Скакавишки и др.

Релефът на „Централният рилски резерват” в по-високите чести е предимно алпийски, т.е. за него са характерни множеството скални зъбери, сипеи и други.
След създаването на Рилския резерват част от него става вече съществуващият биосферен резерват „Маричини езера“, като териториите на стария резерват запазват своя статут на биосферни по програмата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера".

Иглолистните гори обхващат най-големи територии в Резервата. Те са образувани предимно от бяла мура и обикновен смърч. В по-високите зони - в субалпийския пояс, са разположени обширни формации от клек, които на места са на възраст над 70 години. Растителният свят е изключително богат. Характерни и често срещани видове са рилска иглика, пролетно котенце, петниста тинтява, българско омайниче, крайснежно звънче.

В този район животинският свят е съставен предимно от видовете дива коза, кафява мечка, златка, глухар и други. Изключително многобройни са представителите на безгръбначните животни, както и в целия Национален парк „Рила“. Установени са няколко ендемични и реликтни видове животни.