Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Рила
  6. Национален парк Рила
  7. Скакавица

Скакавица, Рила

Скакавица

„Скакавица” е един от най-малките резервати на територията на България. Обхваща площ от около 70 хектара и е обявен за защитена територия през 1968 г.

Надморската височина, на която се разпростира „Скакавица” е между 1850 и 2050 м. Намира се в северната част на „Национален парк Рила”. И макар територията, която заема да не е никак голяма, в нея се намира най-високия водопад в планина „Рила” – „Скакавица”.

Горските площи заемат една доста обширна част от Резервата. Той е разположен на сравнително голяма надморска височина, което обуславя доброто развитие на иглолистните дървесни видове, чиито представители са бял и черен бор.
Важна част от дървесните видове са вековните обширни гори от бяла мура, обхващащи по-ниските части на защитената територия.
В Резервата могат да се видят множество защитени растителни видове - планински божур, златиста кандилка, български омайник, златовръх и други, както и редките видове планинска дилянка, преходна мурава.

На тази малка територия се опазват голям брой гръбначни животни.
От бозайниците най-разпространени са сърна, лисица, дива свиня, вълк и други. Отново характерни видове, които се срещат са черен кълвач, глухар, сокерица, усойница, планинска водна жаба.