Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Родопи
  6. "Триградско ждрело"

"Триградско ждрело", Родопи

"Триградско ждрело"

Триградският карстов район е един от най-интересните в Западните Родопи.
Той се разпростира върху значителна част от горното поречие на р.Въча с притоците й Буйновска река и Триградска река, Мугленска река, Чаирска река и Широколъшка река. Района е изграден основно от протерозойски мрамори с мощност 400-1,600м., които образуват мантията на Барутин-Буйновския гранитен плутон. Типичният повърхностен карст тук почти не е развит. Той обхваща само 5% от площта и се изразява чрез овали, въртопи и малки карни полета предимно между селата Триград и Чамла, североизточно от с.Жребево и на места по билото на рида Мурсалица.

Най-лесният път за достигане на Триградското ждрело, Дяволското гърло и хижа „Триградски скали” е от град Девин. На юг от града асфалтираното шосе върви по лъкатушещата и многоводна р. Въча. При Настанения мост на р.Въча карстът е създал мраморна глава на слон със значителни размери, която е обявена за природна забележителност. На някои участъци от двете страни на реката се могат да се видят отвесни мраморни стени. В района около село Тешел, долината на р.Въча се разклонява. На юг е разположена каньоновидната долина на Буйновска река, а на югоизток е долината на Триградската река.

По шосето водещо от Тешел за Триград се навлиза в стеснената част на долината. От Османов вир на север в Триградска река се влива най-големият й десен приток Чаирска река. От тук на югозапад леглото на реката продължава между почти отвесни мраморни стени. Високо в отвесните стени на ждрелото се намират отворите на етажно разположени пещери. Част от тях са били убежище на родопските харамии, а други са приютявали предисторически хора.

Неусетно пред погледа се разкрива величието на Триградското ждрело, наричано в миналото Боаза. Легенди и предания разказват, че когато прекарвали пътници през Боаза им завързвали очите, за да не се плашат.

Най-голям интерес Триградското ждрело предизвиква в самото си начало, където над старото сухо легло на реката се извисяват отвесни мраморни стени. На запад стената достига 185 м. над леглото и е известна с името Паметково. На изток е двустепенната стена Пчелата, която се издига на 300 м. В началото стените на този огромен процеп са отдалечени на 300 м. една от друга, а малко по на север разстоянието между тях се стеснява до 100 м.

Триградското ждрело е пролом, разположен на 1,5 километра северно от село Триград. Общата му дължина достига 7 км., но същинското ждрело е около 2-3 км. То се нарежда на трето място по дължина сред другите в България, като преди него са Буйновското ждрело и Трънското ждрело.

Ждрелото представлява отвесни варовикови скали, ограждащи течението на река Триградска. Реката преминава през пещерата Дяволското гърло, като излизайки от нея 530 м. след като е влязла и там тя вече е голям и красив карстов извор. Малко след това тя се слива с река Буйновска.

Реката, която преди това танцува от праг на праг и образува малки еворзионни котли, внезапно с оглушителен шум изчезва в мрака на тъмната бездна на Дяволското гърло. Едно малко количество от речната вода се разпилява в облак воден прах, а огромните челюсти на зиналото, ненаситно Дяволско гърло поемат останалите води на Триградска река.

Сред местното население тази неповторима по величие и красота пропастна пещера е известна под името „Хърлога”. Значението на думата „хърлог” е клокочеща, бучаща, кипяща дупка. Множество легенди се носят за подземното царство на хърлога.
Една от тях гласи, че в златните дворци на това мистично царство живели така наречените джинове, които нощно време бродели по повърхността, пленявали най-хубавите девойки, и ги отвеждали в подземните си чертози.

Според друго предание съществувал жесток подземен бог, който хората омилостивявали, като всяка година му принасяли в жертва овни, хвърляни в Дяволското гърло.

Не по малко е известна и легендата в която се разказва, че траките, населяващи тези земи, хвърляли в гърлото умрелите си вождове, за да могат те по-лесно да преминат в лоното на безсмъртието.

Уникалният карстов феномен Дяволското гърло е вече благоустроен. През 1977г. го посещават 8,500 любители на подземните красоти. Дългият 145 м. изкуствен тунел е пътят, по който посетителите преминават към утробата на пропастната пещера - Бучащата зала. В края на тунела се намира прозорец, при който рева на трите подземни водопада се чува съвсем ясно.
Пътеката се спуска към Бучащата зала, чиято дължина е 110 м., а ширината в своя максимум е 40 м., най-високата точка пък е близо 36 м.
Водата на подземната Триградска река спокойно тече по дъното на Пещерната зала сред мощния рев на водопадите.
Интересът към първите три водопада на Дяволското гърло е най-засилен през април, защото по това време през всяка една секунда от тях се излива по 2,360 л. вода. Те са „най-тихи” през август, когато средното количество на оттока на реката е намалява до 320 л/сек. При проливни дъждове подземните кухини и коридори на Дяволското гърло не са в състояние да пропуснат мощните високи вълни на реката.

Триградското ждрело и пропастната пещера Дяволското гърло съществуват благодарение на водите на Триградска река. Тя се е всякла и продължава да дълбае мощните до 800 м. протерозойски мрамори, полегнали на север под ъгъл 44°.

Богатството на пещери и образования на Триградското ждрело е забележително, в източния му склон се намира друга известна пещера - Харамийската.

Ждрелото е включено е списъка със Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз: Печат в хижа „Триградски скали“.