Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Резерват "Козя стена"

Резерват "Козя стена", Стара Планина

Резерват "Козя стена"

Най-малкия резерват включен в територията на националния парк „Централен Балкан” се нарича „Козя стена”.

Той е създаден на 22 декември 1987 г., като основното му предназначение е опазването на ендемичния вид еделвайс и буково — еловите гори на възраст над 100 години.
Резерватът се намира в землището на село Чифлик, Община Троян. Разпростира се на площ 904 хектара и на територията му се намира скалния феномен „Козя стена”, както и други скални форми, които са причината в резервата да има разнообразие от грабливи птици. Местността, в която е разположен резервата е стръмна и труднодостъпна, тъй като това са най-стръмните части на южния склон на Стара планина.

В резервата могат да се видят 40 растителни вида, които са включени в списъци на редки или на застрашени от изчезване растителни видове. Характерни такива са рохелова каменоломка, благаево бясно дърво, лунна папрат, високопланински желтак, старопланинска лазаркиня и сребърник, както и старопланинския еделвайс.

Въпреки малката площ на „Козя стена”, в защитената територия се срещат множество животни. Могат да се наблюдават над 60 вида птици, свиващи гнездата си на територията и в прилежащите към резервата територии. От тези птици 6 вида са включени в Червената книга на България - голям и малък ястреб, осояд, черен кълвач, гълъб хралупар и уралска улулица.