Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Резерват "Северен Джендем"

Резерват "Северен Джендем", Стара Планина

Резерват "Северен Джендем"

Резервата „Северен Джендем” се намира в Национален парк „Централен Балкан”. Той е известен със своята най-голяма средна надморска височина сред другите защитени територии в парка. „Северен Джендем” е обявен за резерват на 30 септември 1983 г., като основна цел на създаването му е опазване на няколко отделни екосистеми, както и на скалните и карстови образувания, които могат да се видят в него. Защитената територия се разпростира на площ от над 1600 хектара.

Резервата обхваща водосборния басейн на река Видима, както и северните склонове на Стара планина, намиращи се над реката. Ниските и средните части от склоновете на връх Ботев също се намират на територията на „Северен Джендем”.
Характерен е силно разчленения и богат на скални форми релеф, но той често е труднопроходим. Едновременно с многобройните долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви.

Повече от 2/3 от територията на „Северен Джендем” е обхваната от гори. Големият наклон на склона, по който растат е характерен за тях. Най-често срещани са чистите гори от бук, в по-ниските части на резервата и чистите гори от ела съответно в по-високите. В Среднопланинския пояс не липсват и обширни смесени гори.

Голямо значение за планинския резерват имат запазените находища на видовете сибирска хвойна, синя боровинка и миртолистен рододендрон. В него се намира и единственото находище на урумово плюскавиче.

Сравнително богат е и животинският свят. Установени са повече от 20 вида бозайници - кафява мечка, дива коза, вълк, сърна, благороден елен и други. Непристъпните скали са убежище за голям брой птици, като скален орел, сокол скитник и др.

Между резерват „Северен Джендем” и резерват „Джендема” съществува естествена връзка. Близкото им разположение създава предпоставки между тях да протича постоянен преход на животински видове. Тези два резервата опазват най-голямата популация на дива коза в Стара планина.