Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Пещера "Куманица"

Пещера "Куманица", Стара Планина

Пещера "Куманица"

„Куманица” е пещера, разположена в източния дял на Троянския Балкан в резерват „Стенето”. По точното й местонахождение е левия географски бряг на река Куманица, в най-тясната и живописна част на каньона, над красивия водопад Големия Казан.

В пещерата се влиза за първи път през 1962 г. Проникването и картирането са осъществени от пещерняци на софийския Студентски пещерен клуб Академик. И до днес все още тя се проучва упорито.
До момента е установена обща дължина на галериите 1656 м., а денивелацията е 104 м. Входът на „Куманица” се намира едва на един метър над нивото на реката и е с размери 2,5 х 2,5 м. Поради този факт проникването в нея през пролетта, когато се топят снеговете или при проливни дъждове е силно затруднено. Причината за това е, че една част от голямото количество вода, която протича през каньона влиза през входа и през други по-малки губилища.

През основните две галерии на пещерата протичат реки, които се сливат. Едната, чието начало започва от входа, при сухо време е малка, а в определени периоди дори и пресъхва. Реката във вътрешната част, която идва от сифона е голяма - с дебит около 300- 400 л/сек и за нея се смята, че една част от основните й води идват от масива (вероятно – „Поин дол”), а друга част - от по-горни губилища на река Куманица. При повече вода праговете дори и в началото на „Куманица” стават трудни за преминаване водопади. В пещерата съществува и втори горен етаж, който все още не е изцяло проучен.

Основното й развитие следва пътя на подземните реки и преминава през прагове, водопади, големи зали, галерии, украсени с прекрасни образувания – драперии, сталактити, сталагмити, сталактони, прегради и синтрови езера.

В много участъци галерията се раздвоява – едната, наситена с красиви образувания, а другата, в по-голямата си част, изпълнена от водите на подземната река. Основната галерия завършва с дълбоко езеро и сифон. Водите напускат пещерата през карстовия извор Куманица на близо 4 км. от входа й. Те са каптирани и водоснабдяват Ловеч, Троян и Плевен.

Тъй като „Куманица” все още не е изцяло проучена не е и напълно установен пътя на основната подземна река и на част от притоците й.

До този момент от обитателите й са установени представители на перлите, мокриците, ручейниците, бръмбарите, паяците - сенокосци, а многоножката Anamastigona alba е троглобионт – ендемит за „Куманица” и „Птичата дупка”. В подземната река се среща и балканска пъстърва, попаднала отвън.

Поради променливият си воден режим, разнообразния си характер и опасността при изобилен валеж от рязко покачване нивото на подземните води, пещерата е сред трудните за посещение у нас.
Разрешава се изследването й от спелеолози, но само след предварителното му съгласуване с МОСВ и Дирекцията на Националния парк Централен Балкан. Нарушителите подлежат на санкции, още повече, че пещера „Куманица” е включена в санитарно охранителната зона на извора, използван за водоснабдяване на няколко големи населени места.