Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Пещера "Райчова дупка"

Пещера "Райчова дупка", Стара Планина

Пещера "Райчова дупка"

„Райчова дупка” е пропастна пещера, намираща се в източния дял на Троянски Балкан в резерват „Стенето”, по горното течение на „Малък Чаушов дол”, като надморската височина на входа й е 1400 м. Първото достигане до дъното й е осъществено през 1971 г. от троянски пещерняци, а през последвалите години изследователи от различни клубове са откривали все нови и различни галерии. Вследствие на тези събития общият сбор на картираните към 2003 г. галерии достига 3333 м., с които се нарежда сред най-дългите пещери в България, а денивелацията й от 387 (-377 + 10 м.) я класира на първо място в списъка на най-дълбоките пропасти в България.

Въпреки че е най-дълбоката пропаст в страната ни, в „Райчова дупка” има само един отвес (8 м.) и за да се стигне до дъното й е достатъчно само да се върви по низходящата централна галерия с дължина 920 м.

Пропастната пещера е двуетажна и много разнообразна – в нея има големи зали, блокажи и срутища, красиви синтрови езера, два подземни потока, вкаменени водопади, драперии, сталактити, сталагмити и сталактони. В края си има кален сифон (мястото, където подземният поток се губи). Цялата система е оформена по контакта между мергелите и варовиците, а посоката, в която се развива е север - юг. Температурата на водата е 7,5 °C, а до входните участъци образувалият се през зимата лед се застоява до април - май.

Пещерите дават убежище на различни редки и защитени видове гръбначни и безгръбначни животни. Поради почти непроменливата си температура и влажност, условията на пълен мрак и оскъдните, но специфични хранителни ресурси, те биват населявани от много стенобионтни видове (в България – безгръбначни), които напускайки ги загиват за броени минути. Безразборното проникване в пещерите и тяхното замърсяване нарушават крехкото екологично равновесие, към което са се приспособили обитателите им – така много неизвестни все още видове могат да изчезнат преди да бъдат описани и проучени.

До голяма степен пещерите у нас не са добре проучени по отношение на фауната си. „Райчова дупка” също е една от тези пещери, които крият множество загадки. Открити са единични екземпляри пещеролюбиви прилепи (голям нощник), които са намерили в нея своя дом. Макар че пещерата не изисква специализирана техника за вертикално проникване, в не могат да влизат хора без натрупан опит като спелеолози, тъй като крие опасности. Мястото, на което се намира в резерват „Стенето”, в Националния парк „Централен Балкан”, изисква при посещаването й с научноизследователски цели те предварително да бъдат разисквани с МОСВ и Дирекцията на Парка. Всеки, който наруши това правило ще бъде санкциониран.