Начало   Почивки   Екскурзии   Круизи   Билети   Балнеология   СПА   Хотели   Вили   Автомобили под наем   Фирми  
  1. Начало
  2. Туризъм
  3. България
  4. Атракции
  5. Стара Планина
  6. Национален парк "Централен Балкан"
  7. Резерват "Стара река"

Резерват "Стара река", Стара Планина

Резерват "Стара река"

„Стара река” е резерват, разположен на територията на Национален парк „Централен Балкан”. Той е обявен за защитена територия на 19 март през 1981 г. от тогавашния Комитет за опазване на околната среда при Министерския съвет. Основната цел, с която е направено това дело е да се запази уникален за Старопланинието комплекс от екосистеми на широколистни, иглолистни и смесени гори, реликтни съобщества, находища на редки и застрашени от изчезване в страната и в Европа видове. Територията се разпростира на водосбора на Стара река и притоците й в землището на Карлово.

Върху площ от 1974,7 хектара може да се види природата на една от най-красивите планински реки в България - Стара река. Резерватът заема едно от челните места по броя на редки растителни видове.
Над 45 от тях са вписани в Червената книга - панчичевата пищялка, родопския силивряк и други. Двадесет вида се срещат само у нас - троянска камбанка, кернерова метличина, български ранилист.

Дървесната растителност в гората е разнообразна. Топлолюбивият мъждрян и водният габър се срещат с бука, елата и смърча, с явора и шестила. Богатството и разнообразието на животинския свят не отстъпва на растителния. В резерват „Стара река”се размножават над 100 вида гръбначни животни. Той е обитаван от вълци, мечки, златки, диви котки. Изключително красиви и много интересни са грабливите птици - скален орел, голям и малък ястреб, осояд, сови.

Благодарение на пешеходния маршрут: гр. Карлово - х. „Хубавец” - х. „Балкански рози” - х. „Васил Левски” любителите на планината могат да надникнат в дивия свят на резервата.